Case

Kund: Svensk Mobiltjänst

Uppdrag: Skapa ett säljstöd på samtliga abonnemangsformer till hjälp för säljarna i butik. Vi tog fram en tydlig och lättläst lathund med trendig layout.

Utfört: Lättläst lathund med samtliga abonnemang.Tillbaka

ARTIVA


E-post:
info@artiva.se

Kontaktsidan->